Формула маси – Яка формула маси?

Маса тіла

Найбільш поширеним методом оцінки маси тіла є обчислення індексу маси тіла (ІМТ). Він розраховується шляхом розподілу маси тіла у кілограмах на зріст у квадраті. ІМТ = кг/м 2

Наприклад, людина, яка при зростанні 1,70 м важить 67 кг, має зробити такі обчислення: 67: (1,7 × 1,7) = 23,18. Для дорослих нормальною масою тіла вважається така, коли ІМТ перебуває у інтервалі від 18,5 до 25.<18,5


недостатня вага


18,5-24,9


нормальна вага


25-29,9


зайва вага


30-34,9


жиріння І ступеня


35-39,9


ожиріння II ступеня


>40


ожиріння ІІІ ступеня

Визначення коефіцієнта недостатньої, нормальної чи надмірної ваги у дорослих залежить від їх довжини. Простий приклад нормальної ваги за Твоєї довжини дає графік. Графік дійсний лише для дорослих.

Формула маси - Яка формула маси?

Ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та деяких видів раку значно зростає, якщо ІМТ людини перевищує 27. Якщо ІМТ вище 30, це вважається ожирінням. Ожиріння – це ситуація, коли вміст жиру в організмі збільшується настільки, що це серйозно погіршує здоров’я.

Маса формула


Формула маси - Яка формула маси?

Малярна маса формула

Формула маси - Яка формула маси?

Міль – одиниця виміру кількості речовини, основна одиниця Міжнародної системи одиниць (СІ). Один моль дорівнює 6,022141* 1023 елементів (елементами можуть бути атоми, іони або молекули).

Молярна маса – маса одного молячи певної речовини. Має те числове значення, як і молекулярна маса, але слід пам’ятати, що вона має зовсім іншу одиницю виміру. У той час як молекулярна маса виражається в “u”, молярна маса сполуки – у грамах на моль (г/моль). Крім того, молекулярна маса відноситься до маси однієї молекули. З молярною масою справа інакша. Молярна маса також виражає масу, але щодо одного моля (6,022141*10 23 елементів).

Рекомендовані межі ваги залежить від зростання людини. Наприклад, нормальна вага дорослої людини зростом 170 см становить 54-72 кг, що є чималим діапазоном.

Розрахунок молекулярної формули за масовою часткою елементів

I спосіб

Знайти молекулярну формулу речовини, що містить 75% вуглецю, 25% водню. Молярна маса дорівнює 16.

Рішення:

Виходимо з формули розрахунку масової частки елемента:

ω = маса компонента / маса цілого,

де ω – масова частка

Для розрахунку масової частки елемента в складній речовині формула матиме такий вигляд:

ω = Ar n / Mr ,

де Ar – відносна атомна маса,

n – число атомів у молекулі,

Mr – відносна молекулярна маса (чисельно дорівнює M – молярної маси)

n = ω • Mr / Ar

n(C) = 0,75 • 16 / 12 = 1

n(H) = 0,25 • 16/1 = 4

Відповідь: CH 4 (метан)

II спосіб

Найчастіше необхідно знайти молекулярну формулу речовини, молярна маса якої невідома. Розрахунок молекулярної формули через найпростішу формулу дозволяє вирішувати завдання й у разі.

Знайти молекулярну формулу гідроксиду:


Mn – 61,8%


O – 36,0%


H – 2,2%

Рішення:

 1. Знайдемо найпростішу формулу невідомої речовини (співвідношення атомів елементів у молекулі) :


  (у наступному вираженні коса риса означає поділ, а двокрапка (:) – співвідношення елементів, ділити не потрібно!)


  Mn : O : H = ω(Mn) ) : ω (O) / Ar (O) : ω (H) / Ar (H) = 61,8% / 55: 36,0% / 16: 2,2% / 1 = 1,12: 2.25: 2 = (ділимо на найменше) 1,12 / 1,12 : 2.25 / 1,12 : 2,2 / 1,12 = 1 : 2 : 2


  Найпростіша формула Mn(OH) 2

  Відповідь: Mn(OH) 2

 2. Якщо виходять дробові індекси, наприклад PO 2,5  — множимо всі індекси на 2 (або інше відповідне число): P 2 O 5

Зверніть увагу, що розрахунок найпростішої формули за масовою часткою та за продуктами згоряння ведеться аналогічно: у чисельнику дробу вміст елемента в речовині, у знаменнику – атомна маса.

Молекулярна фізика Молярна маса.

Молярною масою речовини М називають масу речовини, взятої в кількості 1 моль :

M = m 0 N A ,

де 0 – Маса молекули даної речовини.

Оскільки для будь-якого тіла його маса m пов’язана з кількістю молекул N у ньому співвідношенням

m = m 0 N ,

Формула маси - Яка формула маси?

то з M = m 0 N A і m = m 0 N отримаємо:

Формула маси - Яка формула маси?

,

Формула маси - Яка формула маси?

Формула маси - Яка формула маси?

Кількість речовини дорівнює відношенню маси речовини до його молярної маси. З і  отримуємо:

Формула маси - Яка формула маси?

.

вираз для числа молекул у тілі з масою m та молярною масою M .

Хоча індекс маси тіла є найбільш широко використовуваним показником ваги, спочатку він не був призначений для індивідуальної оцінки і тому має низку недоліків:

 • Вагові категорії не мають однозначного зв’язку зі здоров’ям. Так само, як людина з нормальною вагою може мати проблеми зі здоров’ям, людина із зайвою або недостатньою вагою може бути цілком здоровою.
 • Не враховує склад тіла – наприклад, людина з великою м’язовою масою може мати відповідно до ІМТ зайву вагу, у той час як людина, яка веде сидячий спосіб життя, може мати відповідно до ІМТ нормальну або недостатню вагу, що може призвести до неправильних висновків про стан їх здоров’я та необхідні зміни в способі життя.
 • Не підходить для використання у випадку дітей та підлітків, які ще ростуть, або людей похилого віку.
 • Також ІМТ не підходить для використання у всіх громадських групах, наприклад, він не адаптований до різних рас, які від природи можуть мати різні форми тіла. Крім того, він не підходить для використання при хворобливих станах.

Таким чином, хоча ІМТ може бути корисним показником, він не єдиний спосіб оцінки стану здоров’я. Завжди слід брати до уваги інші фактори, такі як звички харчування та фізична активність, а також медичні параметри (наприклад, артеріальний тиск, рівень холестерину в крові тощо).

Окружність талії та стегон

На додаток до індексу маси тіла для оцінки ожиріння також використовується коло талії та стегон. Рекомендоване коло талії становить не більше 88 см для жінок і не більше 102 см для чоловіків, проте ризик метаболічних порушень у дорослих підвищується при колі талії 80 см і 94 см відповідно. Ставлення талії до стегон (коло талії, поділена на коло стегон) більше 1 для чоловіків і 0,8 для жінок вказує на ожиріння.

Окружність талії є важливою ознакою вісцерального ожиріння. Вісцеральне, тобто нутрощі розміщення жирової тканини є індикатором ризику, оскільки воно пов’язане з розвитком і загостренням низки захворювань. Однак в оцінці ожиріння на основі кола талії та стегон є й недоліки, деякі з яких збігаються з показниками ІМТ.

Оцінка маси тіла у різних вікових групах

Для оцінки маси тіла у дітей, підлітків і людей похилого віку не можна використовувати одні й самі методи.

У літніх людей індексом маси тіла за нормальної ваги вважається від 23 до 29,9. Для людей старше 65 років недостатня вага нижче ІМТ 23 може бути більш небезпечною, ніж надмірна вага.

Масу тіла дітей та підлітків оцінюють за кривими росту. Криві зростання оцінюють масу тіла по відношенню до віку та зростання, також важлива тенденція зростання дитини з часом.

Індекс маси тіла формула

Формула маси - Яка формула маси?

Індекс маси тіла є умовним розрахунком оцінки ваги, який розраховується як кількість кілограмів, які припадають на 1м2 площі тіла людини. 

Такий розрахунок дає можливість зрозуміти, в якому стані знаходиться тіло, і чи потрібна йому допомога. За допомогою простої формули ви зможете дізнатися, яка у вас вага: зайва або недостатня.

 Формула розрахунку індексу маси тіла була придумана математиком з Бельгії, якого звали Адольф Кетле, більш ніж 150 років тому:

ІМТ = Вага людини (в кг) / Зростання людини (в м) у квадраті. Наприклад, якщо людина має вагу 75 кг і зростання 175, то розрахунок виглядатиме так: 75/(1,75*1,75)= 24,5 кг/м2. Варто пам’ятати, що отриманий результат є умовним і його не можна сприймати занадто серйозно, оскільки є велика кількість факторів, які потрібно враховувати.

Формула маси - Яка формула маси?

Наприклад, це пов’язано з тим, що в розрахунок береться тільки зріст і вага, але не враховується те, чи це м’язова тканина або жирова, тому, потрібно завжди звертатися до фахівців, щоб зрозуміти, чи є необхідність у коригуванні ваги чи ні.

З часом фахівці внесли доповнення до цієї формули, в якій тепер можна враховувати те, для кого робиться розрахунок: для дитини, чоловіка чи жінки, що так само, важливо. Але, пояснити те, як потрібно розуміти отриманий результат може лише фахівець після огляду пацієнта. Також є таблиця, яка вважається універсальною, і за якою можна побачити як недолік ваги, так і його надлишок.

Докладніше про розшифрування ІМТ

Формула маси - Яка формула маси?

Якщо розглядати універсальну групу пацієнтів віком від 30 років, то для них розшифровка ваги за даною формулою буде такою:

 • 16 кг/м2 і менше – це нестача ваги;
 • Від 17 кг/м2 до 19,8 кг/м2 це оптимальна вага;
 • Від 20,0 кг/м2 до 26 кг/м2 – це надмірна вага;
 • Від 26,1 кг/м2 до 28,0 кг/м2 це початок процесу ожиріння;
 • Від 28,1 кг/м2 до 31,0 кг/м2 це перший ступінь ожиріння;
 • Від 31,2 кг/м2 до 36,0 кг/м2 це другий ступінь ожиріння;
 • Від 36,2 кг/м2 до 41,0 кг/м2 – це третій рівень ожиріння;
 • Від 41,2 кг/м2 це четвертий ступінь ожиріння;

Формула маси - Яка формула маси?

По суті, якщо ви знаходитесь у віці від 18 до 40 років, то для вас оптимальним показником буде той, який коливатиметься в діапазоні від 19 кг/м2 до 25 кг/м2, а після 40 років від 19 кг/м2 до 30 кг/м2. Але варто пам’ятати про те, що всі норми умовні, тому що потрібно враховувати велику кількість інших факторів, які можуть вплинути на результат.